డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

యిoదూరి వారి పెళ్లి సందడి అంజిరెడ్డి వెడ్స్ ఝాన్సీలక్ష్మి

2/03/2022 08:12:00 AM
యిoదూరి వారి పెళ్లి సందడి అంజిరెడ్డి వెడ్స్ ఝాన్సీలక్ష్మి "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమస్త...

ముసికర వారి పెళ్లి సందడి (వీరాంజనేయరెడ్డి వెడ్స్ లక్ష్మి)

7/04/2021 10:28:00 PM
ముసికర  వారి పెళ్లి సందడి ( వీరాంజనేయరెడ్డి  వెడ్స్ లక్ష్మి) "శతమానం భవతిశతాయుః పురుషశ్శతేంద్రియే ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిధిష్ఠతి కళ్యాణమ...