డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

ఆవుల వారి పెళ్లి సందడి నవీన్ రెడ్డి వెడ్స్ శివ రంజిని

 

ఆవుల వారి పెళ్లి సందడి నవీన్ రెడ్డి వెడ్స్ శివ రంజిని

Click on link to Watch Video

No comments