డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

శ్రీ నాగాలక్ష్మి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతీష్ట

                           శ్రీ నాగాలక్ష్మి అమ్మవారి విగ్రహ ప్రతీష్ట  24-08-2018

                         Nagalakshmi Ammavari vigraha pratistata  mahotsavam Invite 


No comments