డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

వైఎస్ జగన్ మెమోరీస్ ఇన్ తక్కెళ్లపాడు 2012

                     "నేనుఉన్నాని మీకేంకాదని  నిన్నటిరాతనీ  మార్చేస్తానని"
                                   YSJAGAN Memories # Takkellapadu
No comments