డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

దసరా వేడుకలు 2K19 (మూల బజార్)

దసరా వేడుకలు 2K19 (మూల బజార్)
Dussehra Celebrations 2K19 (Mula Bazaar) --> Dasara Celebrations
                                         

1 comment:

  1. Casino Wyndham, CA - Mapyro
    › mapyro 정읍 출장샵 › mapyro The property is connected to the casino, and can accommodate all slot 밀양 출장샵 machine, video poker machines and 군포 출장안마 video poker machines. There 대전광역 출장마사지 are also many 남원 출장마사지 amenities that visitors

    ReplyDelete