డాక్టర్ ఉండవల్లి శ్రీదేవి
తాడికొండ నియోజకవర్గం MLA

శ్రీమతి మేరువ విజయలక్ష్మి
గ్రామ సర్పంచ్

వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రప్రదేశ్

Breaking News

నేటితో బొడ్డురాయి ప్రతిష్టించి 12 సంవత్సరాలు

                              బొడ్డురాయి ప్రతిష్టించి 12 సంవత్సరాలు

                                                   #
Boddurai  No comments